جستجو
1401/03/04
88739865 (021) 98+ info@imdc.ir

مناقصه و مزایده

به دلیل امکان حصول منفعت مادی در فرآیند معاملات، کمیسیون معاملات شرکت توسعه بین الملل ایران مال سال در 1399 راه اندازی شد و تدوین آیین‌نامه‌ معاملاتی تلاشی بود که در راستای مقابله با بروز اعمال غیر قانونی صورت پذیرفت. بر این اساس تمامی نیازهای شرکت که از طریق برون سپاری تامین می‌شود بوسیله رسانه‌های مکتوب معتبر و رسمی و همچنین در این صفحه به اطلاع عموم می‌رسد.