جستجو
1401/03/04
88739865 (021) 98+ info@imdc.ir

صورت‌های مالی

گزارش‌هایی که نتیجه فعالیت شرکت‌ها در یک دوره زمانی خاص را نمایش می‌دهند “صورت های مالی” نامیده می‌شود. این گزارش‌ها دارای چارچوب خاصی هستند و برای تهیه آنها باید اصول حسابداری و استانداردهای مربوطه رعایت شود. صورت‌های مالی دقیق‌ترین و جامع‌ترین گزارشات درباره وضعیت و فعالیت شرکت ارائه می دهند. از آنجا که شرکت‌های سهامی عام موظف هستند صورت‌های مالی خود را ارائه دهند تا تمامی ذینفعان (سهامداران و سرمایه گذاران و …) در خصوص وضعیت مالی و نحوه فعالیت شرکت مطلع باشند، بنابراین شرکت توسعه بین الملل ایران‌مال نیز با هدف شفاف‌سازی، گزارش‌ها و اطلاعات با اهمیت خود را علاوه بر سامانه کدال در این صفحه منتشر می‌کند.