جستجو
1401/03/04
88739865 (021) 98+ info@imdc.ir

مدیران اجرایی

null

مدیر پروژه

حمید محمدی

null

مدیر سرمایه انسانی و توسعه

عباسعلی نائیجی

null

مدیر پشتیبانی

نیما پورشریف

null

مدیر مالی

احمد آئینه‌وند

null

مدیر حقوقی

عباس خواجه صالحانی

null

مدیر سیستم‌ها و فن آوری اطلاعات

پوریا خانی

null

مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه

مجید یزدانی

null

مدیر حسابرسی داخلی

آقای محمد معظمی گودرزی